Jouw bedrijf klimaatneutraal

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. In het klimaatakkoord staan bovendien de maatregelen die sectoren de komende 10 jaar moeten nemen om de doelen voor CO2-reductie te behalen.

Ook bedrijven en organisaties begrijpen de urgentie en willen met CO2-reductie aan de slag, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen en welke praktische zaken ze direct al kunnen aanpakken. En dáár gaat Limburg Leads 2022 bij helpen. Door middel van een sprekers- en masterclassprogramma gericht op Circulariteit en Energie en een beursvloer met aanbieders van producten en diensten die jou gaan helpen bij het verduurzamen van jouw bedrijf.

Thema’s

Energie

In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe doe je dat als ondernemer? Leer er alles over tijdens Limburg Leads!

Verduurzaming

Groene Economie Limburg en Limburg Leads geven jou de mogelijkheid om jouw specifieke vragen te stellen tijdens speeddatesessies met bedrijven en specialisten die oplossingen bieden voor duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast bieden beide partijen verschillende workshops en masterclasses aan.

Circulair Bouwen

Het belangrijkste doel van circulair bouwen is het efficiënter gebruikmaken van de beschikbare grondstoffen en materialen en de juiste verwerking ervan. Tijdens Limburg Leads kom je alles te weten over circulariteit, de spelregels, circulaire bouwmaterialen en bouwen met een positieve impact op de natuur.

Zet jezelf op de Euregionale kaart en schrijf je in als exposant!

Circulaire producten

Afval wordt steeds meer als waardevolle grondstof beschouwd, om duurzame en circulaire producten mee te maken. Limburg Leads presenteert een divers aanbod aan circulaire producten en projecten die inspireren én die een praktische oplossing kunnen bieden voor duurzaamheidsvraagstukken bij bedrijven.

Waterstof

Waterstofnet en Limburg Leads slaan dit jaar de handen ineen en presenteren masterclasses, workshops en speeddatesessies voor ondernemers die meer willen weten over groene waterstof, essentiële energiedrager voor de volgende fase van de energietransitie.

Talent en opleiding

(HR-)managers krijgen de kans zich te presenteren aan internationale studenten van o.a. de Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt en Aachen University. Ook worden thema’s behandeld als het aantrekken en behouden van talent en relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken.

De krachtigste motor voor verandering is het oproepen van verlangen naar verandering. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd: met onze verhalen vormen we de wereld.

Floris van AlkemadeRijksbouwmeester van Nederland

19 & 20 oktober

Een bezoek aan Limburg Leads voorziet ondernemers, beleidsmakers en (MVO) managers van voldoende kennis en brengt hen met de juiste mensen in contact zodat zij direct aan de slag kunnen met klimaatneutraal ondernemen. Wij adviseren over uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken,van energiebesparende producten- en diensten tot duurzame verpakkingsmaterialen, en geven aanbieders de kans hun innovatieve producten en diensten te presenteren.