COVID19 PROTOCOL

Covid19 protocol

We hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen, zodat wij iedereen tijdens Limburg Leads een Corona-proof omgeving mogen ontvangen. De belangrijkste maatregelen zijn samengevat in onderstaand protocol. Indien de Nederlandse overheid de regeling m.b.t. evenementen nog wijzigt, dan wordt dit protocol hierop aangepast.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol naleeft en actief aan de slag gaat met de handhaving, is dat mogelijk.

UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten voor dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van publiceren en het protocol voor bijeenkomsten dat is opgesteld door EventPlatform, het overkoepelende overlegplatform van diverse eventbranche- en vakorganisaties. Het protocol is beoogd als algemeen kader voor het veilig organiseren en bezoeken van evenementen.

ALGEMENE RICHTLIJNEN RIVM

 • Houd minimaal anderhalve meter afstand
 • Was regelmatig je handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten

SMART DISTANCE (1,5 METER AFSTAND HOUDEN) & LOOPROUTES

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Voor de capaciteitsbepaling wordt als richtlijn gehanteerd het totaal aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) per m2:
  • Voor beurzen en corporate events 1 persoon per 10m2
  • Voor congressen en vergaderingen 1 persoon per 5m2

waarbij voor de definitieve capaciteitsbepaling per bijeenkomst aanvullend rekening wordt gehouden met de indeling en inrichting van locatie / zaal / beursvloer.

 • Het is alleen mogelijk Limburg Leads te bezoeken met een online voorregistratie
 • Bij de registratie maakt de bezoeker, indien van toepassing, de keuze voor een tijdvak. Het aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgesteld totaal aantal aanwezigen per m2. Elke reservering kent een begin- en eindtijd.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM worden in alle openbare ruimtes van het gebouw prominent weergegeven.
 • Signing en markeringen geven looproutes aan en vakken waarin bezoekers elkaar, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn, kunnen ontmoeten.
 • Er kunnen meerdere ingangen worden gebruikt voor aankomst en vertrek om kruisverkeer te minimaliseren.
 • Gangpaden zijn aangeduid, voldoende breed en ingericht op het aanhouden van eenrichtingsverkeer óf breed genoeg om elkaar in verschillende looprichtingen veilig te kunnen passeren.
 • Exposanten worden verplicht hun stand zo in te richten dat het houden van de minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd is.
 • Per stand worden daar waar nodig markeringen aangebracht en vakken aangeduid om de 1,5 m afstand te waarborgen en de bezoeker te blijven attenderen.

VEILIGE BEREIDING EN UITGIFTE FOOD & BEVERAGES

 • Het bereiden en serveren van catering vindt plaats onder strikte richtlijnen
 • De catering voorzieningen worden niet in openbare ruimtes geplaatst, maar in aparte, goed toegankelijke ruimtes.
 • Drank en etenswaren worden zo mogelijk via selfservice methodiek gepresenteerd.
 • Het verstrekken van drank en etenswaren wordt beperkt tot de daarvoor aangewezen horeca-punten. Het verstrekken van consumpties door exposanten in hun stands is toegestaan, mits veiligheid kan worden gegarandeerd middels toepassing van bovenstaande richtlijnen.

HYGIËNE

 • Er worden preventieve middelen ter beschikking gesteld, zoals handdesinfectiegels, in alle ruimtes van ons gebouw
 • Alle gebruikte ruimten, alsmede de sanitaire voorzieningen, worden vooraf, na afloop en tijdens Limburg Leads tenminste 2x per dagdeel schoongemaakt. Er is extra aandacht voor zogenoemde “high touchpoints” zoals deurklinken, trapleuningen, etc.
 • Het aantal gebruikers per toiletruimte wordt zodanig beperkt dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Er zijn, zichtbaar, duidelijke voorschriften voor het veilig gebruik van de toiletten. Indien nodig worden er tijdelijk extra toiletruimtes gecreëerd.
 • Er worden enkel contactloze betaalmethoden aangeboden.

CORONAVERANTWOORDELIJKE

Er wordt een coronaverantwoordelijke aangewezen die erop toeziet dat de vastgestelde richtlijnen worden opgevolgd. De coronaverantwoordelijke wordt ondersteund door een team van toezichthouders die in direct contact staan met bezoekers.

Blijf op de hoogte!

Limburg Leads

20 & 21 oktober 2021 | MECC Maastricht
Forum 100
6229 GV Maastricht
+31 (0)43 38 38 383

Uitgebreid contact

-->