Dion Schneider - Wethouder Kerkrade én initiatiefnemer/oprichter van het eerste SGA in Kerkrade (2016).

Begin september van dit jaar is het precies vier jaar geleden, dat SGA EMR, Kerkrade-Herzogenrath in het Eurode Business Center, gelegen op de Nederlands-Duitse grens tussen Kerkrade en Herzogenrath, officieel is geopend. 

Met dit SGA (voluit : Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, Euregio Maas-Rijn, Kerkrade-Herzogenrath) is een vervolgstap gezet in de verdere ontwikkeling van de publieke, grensoverschrijdende dienstverlening die de transparantie van één Euregionale arbeidsmarkt mogelijk moet maken. In 2012 is er al een Grensinfopunt in vorenvermeld Business Center geopend waar mensen vanaf die tijd dagelijks terecht kunnen met vragen en problemen rond grensoverschrijdende kwesties als belastingen, sociale zekerheid, pensioenen, ziekengeld etc..

Binnen de Euregionale arbeidsmarkt wonen bijna 4 miljoen mensen en zijn 2,2 miljoen banen  voorhanden. Ondanks het feit dat in de Euregio Maas-Rijn drie landen zo kort op elkaar liggen en nergens het ‘buitenland’ erg ver weg is, is het helaas nog steeds niet vanzelfsprekend dat een keuze voor ‘werken-in-het buitenland’ wordt gemaakt. Daarom is het voorhanden hebben van publieke grensoverschrijdende dienstverlening ten behoeve van de euregionale arbeidsmarkt een eerste vereiste om grensoverschrijdend werken niet alleen mogelijk te maken maar zelfs aantrekkelijk en vanzelfsprekend.

In 2016 is daar SGA bij gekomen en staat een team van specialisten klaar om werknemers, werklozen en werkgevers bij te staan in hun vraag naar werk (-nemers). Immers, al vele jaren heette het : ‘waar in het ene land tekort aan is, bestaat er mogelijk een overschot aan arbeidskrachten in het andere land’. Dit deed zich bijvoorbeeld voor op het gebied van de kinderopvang. De toon was gezet en de eerste successen werden geboekt, waarmee SGA al snel zijn meerwaarde bewees.

Vanwege de ingewikkelde en vaak van elkaar verschillende, nationale wettelijke systemen en (vak)diploma’s en verschillende culturen, is een bemiddeling voorwaar geen sinecure. Doch de door de wol geverfde specialisten van de diverse Duitse en Nederlandse partners hebben vanwege hun vakkennis, hun ervaring en netwerken deze moeilijke opgave al ruim 500 maal weten om te zetten in duurzame, grensoverschrijdende bemiddelingen over de grens. Al meer dan 500 keer hebben mensen weer perspectief in hun leven en hebben werkgevers vacatures ingevuld gezien met mensen van de andere kant van de grens. En dat aantal groeit nog steeds ondanks COVID-19 !

Dankzij de tomeloze inzet van specialisten van de partners bij SGA ‘Kerkrade-Herzogenrath’, zijn deze successen geboekt. Het betreft: het UWV, de Arbeitsagentur für Arbeit Aachen-Düren / EURES, de Werkgevers Service Punten van Parkstad Limburg, Maastricht – Heuvelland (Podium 24) het Jobcenter Städteregion Aachen, sinds 2019 het MKB-Parkstad-Limburg en sinds kort ook het WSP Westelijk Mijnstreek (Sittard-Geleen). De Provincie Limburg die hiervoor de ontbrekende middelen ter beschikking stelt tot en met 2020 alsmede de Gemeente Kerkrade als hostingorganisatie die tevens personele ondersteuning biedt, hebben het samen met de partners mogelijk gemaakt dat SGA inmiddels een begrip is geworden. In Maastricht is in 2018 eveneens een SGA Servicepunt geopend en begin van dit jaar ook in Venlo. 

De Euregionale arbeidsmarkt is zowel fysiek alsook virtueel een ‘ontmoetingsplek’ voor werkgevers, werknemers en kennisinstellingen in de vraag naar en het aanbod van werk. Elkaar weten te vinden ‘in goede en slechte tijden’, is van belang om elkaars potenties ten volle grensoverschrijdend te kunnen benutten en zal zich zeker nú moeten gaan bewijzen. SGA kan en zal daartoe ongetwijfeld een bijdrage leveren. Als voorzitter van de stuurgroep van het eerste Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, Euregio Maas-Rijn in Kerkrade, wil ik dan ook zoveel mogelijk werkzoekenden en werkgevers van harte uitnodigen om, niet alleen aanwezig te zijn bij Limburg Leads, maar tevens deel te nemen aan deze unieke Euregionale Jobfair dat in en vanuit het MECC in Maastricht zal plaatsvinden op 17 september a.s..

“Ondanks het feit dat in de Euregio Maas-Rijn drie landen zo kort op elkaar liggen en nergens het ‘buitenland’ erg ver weg is, is het helaas nog steeds niet vanzelfsprekend dat een keuze voor ‘werken-in-het buitenland’ wordt gemaakt”

Image

Blijf op de hoogte!

Limburg Leads

16 & 17 juni 2021 | MECC Maastricht
Forum 100
6229 GV Maastricht
+31 (0)43 38 38 383

Uitgebreid contact

-->