Brightlands prominent aanwezig op Limburg Leads

Op 15 en 16 mei 2019 is Brightlands prominent aanwezig op Limburg Leads in MECC Maastricht. Voor Brightlands en de deelnemende partners onder de Brightlands-paraplu, biedt Limburg Leads een ideaal podium om in contact komen met Euregionale bedrijven, maar ook de innovatiekracht te laten zien aan een breed relevant publiek. De presentaties, workshops en paneldiscussies met als doel kennisoverdracht tussen bestuurders, ondernemers en wetenschappers, vinden tijdens Limburg Leads plaats in 3 theaters. Eén van de 3 theaters is vernoemd naar de aanjager van Limburgse economie: Brightlands. In dit theater geeft Brightlands diverse presentaties die aansluiten bij de gekozen thema’s van Limburg Leads: circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, health en talent.

Brightlands is een gezamenlijk triple-helixinitiatief van Provincie Limburg, Universiteit Maastricht, het MUMC+, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen, DSM en APG. Maurice Olivers, Manager Branding & Communications Brightlands: “Vanuit de vier snelgroeiende Brightlands campussen in Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo leiden we wetenschappelijke kennis op het gebied van gezondheid, voeding, materialen en slimme digitale diensten naar nieuwe producten bij bedrijven en kennis uit bedrijven naar nieuwe toepassingen. Dan gaat het om zowel grote gerenommeerde bedrijven als jonge start-ups. Het spreekt vanzelf dat onderzoekers en studenten daar een grote rol in hebben. De gedachte erachter is niet alleen om te komen tot oplossingen voor de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, maar ook om te zorgen dat de aantrekkingskracht van onze regio op bedrijven, onderzoekers, jong talent en investeerders verder wordt versterkt. Daarbij zijn niet alleen kennis, contacten en samenwerking op de campussen nodig, maar binnen de Euregio als geheel. Limburg Leads kan hieraan bijdragen en uitgroeien tot één van die momenten in het jaar waar niet alleen Brightlands, maar ook het Euregionale MKB, talent en investeerders inhoudelijke ontwikkelingen, behoeften en kansen op genoemde thema’s met elkaar kunnen delen. Een inspirerende ontmoetingsplek waar we onder het motto ‘samenwerken over grenzen heen’, aan elkaar en aan vele anderen duidelijk kunnen maken dat we deel uitmaken van één van de slimste regio’s van de wereld.”

Limburg Leads is op 15 & 16 mei 2019 de plaats waar toonaangevende ondernemers, experts en beleidsmakers elkaar ontmoeten, van elkaar leren en goede zaken met elkaar doen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.limburgleads.com.