Rabobanken Zuid-Limburg trotse partner van Limburg Leads

De Rabobank is een belangrijke partner voor ondernemend Limburg. Als coöperatieve bank zoeken ze voortdurend naar mogelijkheden om mensen, bedrijven, talenten en innovatieve ideeën te laten groeien. Dat doen ze door inzet van kennis, kapitaal, hun provinciebrede netwerk en door samen te werken met partners. Een mooi voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking met Limburg Leads. Een gloednieuw, vooraanstaand zakelijk platform én kennisevent, waarvan de Rabobanken in Zuid-Limburg trotse partner zijn.

Kennishub
Limburg Leads vindt plaats op 15 en 16 mei, in MECC Maastricht, dat tijdens deze twee dagen het zakelijk epicentrum van de Euregio is. Dé plek om succesvolle ondernemers en sprekers te ontmoeten, maar ook twee dagen lang het kenniscentrum rondom actuele thema’s als circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, talent en health. Onderwerpen die een wezenlijke plek innemen op de maatschappelijke agenda van de Rabobank en waar beide Zuid-Limburgse banken graag over meepraten. Niet in het minst ook vanwege de centrale ligging van beide banken in de Euregio; een groeiende en krachtige regio met succesvolle ondernemers, aansprekende initiatieven, kansrijke startups en zakelijk potentieel.

Grenzen verleggen
Bij Limburg Leads draait alles om kennisdelen, om de economie van deze sterke Euregio verder te laten groeien. Het event biedt een platform voor ondernemers, bestuurders en experts uit de Euregio om nieuwe verbindingen mogelijk te maken en actuele kennis te delen. Dat gebeurt onder meer in de vorm van presentaties met inspirerende topsprekers, workshops, paneldiscussies en masterclasses. Naast het delen van kennis, stelt de Rabobank haar provinciebrede netwerk ter beschikking. Hiermee levert de Rabobank een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de euregio en de mensen die er wonen, werken, studeren én ondernemen.